Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
nl gb

EU/EER: Verblijfskaart voor gemeenschapsonderdaan

Er zijn 2 soorten verblijfsdocumenten EU/EER:

• Het document 'Duurzaam verblijf burgers van de Unie' wordt verstrekt aan vreemdelingen uit landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven. Dit geldt ook voor Kroaten of familie- of gezinsleden van een persoon die de nationaliteit heeft van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland, maar zelf een andere nationaliteit hebben. Er geldt geen arbeidsbeperking.

• Het document voor Kroaten. Zij kunnen bij de IND een aanvraag indienen voor toetsing aan EU-recht. Hiermee kunnen zij in het bezit komen van een verblijfsdocument als bewijs van rechtmatig verblijf. Dit is niet verplicht. Voor Kroaten met dit type document geldt meestal een arbeidsbeperking.

Dit document dient iedere vijf jaar te worden vernieuwd.