Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

Introductie

Welkom op de site vreemdelingendocumenten.nl. Hier vindt u informatie over de echtheidskenmerken van de Nederlandse documenten voor vreemdelingen.

Identiteitsdocumenten zijn steeds belangrijker geworden. 
Internationaal: de mens is veel mobieler dan vroeger en moet tijdens zijn reis bij diverse instanties zijn identiteit en nationaliteit aan kunnen tonen met een officieel reis-, verblijfs- of identiteitsdocument. 
Nationaal: mensen zijn steeds minder plaatsgebonden en moeten zich kunnen identificeren wanneer o.a. de Wet op de Identificatieplicht (WID) of de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) dat voorschrijft. Belangrijke documenten dus. Maar hoe herkent u die? Hoe weet u of ze echt zijn? Die informatie kunt u voor wat betreft de Nederlandse documenten voor vreemdelingen op deze site vinden.