Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

Vreemdelingen identiteitsbewijs

(Voorheen W-document)

Een vreemdelingen identiteitsbewijs (W-document) is bestemd voor vreemdelingen die asiel hebben aangevraagd en nog geen (definitieve) beslissing op hun aanvraag hebben ontvangen. Dit document is ook bestemd voor vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd hebben ingediend en nog geen (definitieve) beslissing op deze aanvraag hebben ontvangen.

Met dit vreemdelingen identiteitsbewijs kunnen vreemdelingen hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen.

Een vreemdelingen identiteitsbewijs (W2-document) kan ook bestemd zijn voor een beperkte groep vreemdelingen die in Nederland het verloop van hun reguliere procedure mag afwachten en niet in het bezit is van een paspoort. Het gaat daarbij onder meer om vreemdelingen aan wie uitstel van vertrek is verleend wegens hun gezondheidstoestand of die slachtoffer/getuige-aangever van mensenhandel zijn en vreemdelingen die voorheen in de asielprocedure zaten en nu een reguliere procedure volgen. Dat zijn dus vreemdelingen die rechtmatig maar zonder rijksvoorzieningen in Nederland verblijven. Deze groep vreemdelingen krijgt bij het identiteitsbewijs een inlegvel met een sticker “verblijfsaantekening algemeen”.

Met dit vreemdelingen identiteitsbewijs en een inlegvel met een sticker “verblijfsaantekening algemeen” kunnen vreemdelingen hun identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen.