Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

IV: Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel

Deze vergunning wordt verleend als de vreemdeling na 5 jaar verblijf op grond van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft. Arbeid is vrij toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is niet vereist