Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

III: Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen aan wie op asielgronden tijdelijk verblijf in Nederland wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in beginsel voor een periode van 5 jaar verleend. Arbeid is vrij toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is niet vereist.