Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

EU/EER: Verblijfsdocument voor familieleden van gemeenschapsonderdaan

Er zijn 2 soorten verblijfsdocumenten:

  • Een document dat wordt verleend aan familieleden van burgers van de Unie die zelf niet een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit hebben en 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven. Er geldt geen arbeidsbeperking.
  • Een document dat wordt verleend aan familieleden van burgers van de Unie die zelf niet een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit hebben en korter dan 5 jaar rechtmatig in Nederland verblijven. Er geldt geen arbeidsbeperking.