Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

EU/EER: Verblijfsdocument voor gemeenschapsonderdaan

Er zijn 2 soorten verblijfsdocumenten EU/EER:

  • Een document dat wordt verleend aan onderdanen uit EU/EER-landen of Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven. Er geldt geen arbeidsbeperking.
  • Een bewijs verblijfrecht (EU-registratiesticker) dat kan worden verleend als onderdanen uit EU/EER-landen of Zwitserland korter dan 5 jaar rechtmatig in Nederland verblijven. Er geldt geen arbeidsbeperking.