Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

Article 50 Frontier Worker

Dit document wordt verleend aan (familieleden van) VK-onderdanen die onder de werking van het terugtrekkingsakkoord vallen en zich in Nederland als grensarbeider hebben laten registreren.