Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
nl gb

V: Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

De houder van een 'EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene' (type V)mag voor onbepaalde tijd in Nederland wonen (verblijven).

Met deze verblijfsvergunning kan de houder daarnaast makkelijker gaan wonen (verblijven) in een ander EU land. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar een ander EU land om daar te werken of te studeren. De houder moet wel een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen in dat EU land en voldoen aan de voorwaarden die gelden in dat land.

De verblijfsvergunning 'EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene' (type V) is komt in de plaats gekomen van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de aantekening "EG-langdurig ingezetene" (type II).