Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

EU/EER: Verblijfsdocument voor familieleden van gemeenschapsonderdaan

Dit document wordt verstrekt aan familieleden van burgers van de Unie die zelf een nationaliteit hebben van een derde land.

Dit document dient iedere 5 jaar te worden vervangen.