Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
nl gb

EU/EER: Verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie

Het document 'Duurzaam verblijf burgers van de Unie' wordt verstrekt aan vreemdelingen uit landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven. Dit geldt ook voor familie- of gezinsleden van een persoon die de nationaliteit heeft van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland, maar zelf een andere nationaliteit hebben. Er geldt geen arbeidsbeperking.

Dit document dient iedere vijf jaar te worden vernieuwd.