Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

EU/EER: Verblijfsdocument Duurzaam verblijf burgers van de Unie

Het document 'Duurzaam verblijf burgers van de Unie' wordt verstrekt aan vreemdelingen uit landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven. Dit geldt ook voor familie- of gezinsleden van een persoon die de nationaliteit heeft van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland, maar zelf een andere nationaliteit hebben. Er geldt geen arbeidsbeperking.

Dit document dient iedere 10 jaar te worden vernieuwd. 
Is de aanvrager jonger dan 18 jaar? Dan wordt een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf voor 5 jaar afgegeven.