Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Model 2012

 • Type I

  2014_I_thumb.jpg

  Deze vergunning wordt verleend wanneer verblijf op reguliere gronden wordt toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld verblijf bij familie- of gezin, studie of arbeid in loondienst.

 • Type II

  2014_II_thumb.jpg

  Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

 • Type III

  2014_III_thumb.jpg

  Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland voor bepaalde tijd wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in beginsel voor een periode van drie of vijf jaar verleend.

 • Type IV

  2014_IV_thumb.jpg

  Deze vergunning wordt verstrekt indien betrokkene na vijf jaar verblijf op grond van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft.

 • Type V

  2014_V_thumb.jpg

  Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven en de status van EU-langdurig ingezetene hebben. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

 • Type EU/EER

  2014_EU_thumb.jpg

  Dit document wordt verleend aan vreemdelingen uit landen van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven.

 • Type Familielid EU/EER

  2014_EUFAM_thumb.jpg

  Dit document wordt verstrekt aan familieleden van burgers van de Unie die zelf een nationaliteit van een derde land hebben.

 • Tijdelijke verblijfsvergunning onderdanen Verenigd Koninkrijk en hun familieleden

  specimen_artikel_9_brief_Pagina_1.png

  Dit document wordt verstrekt aan onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden. Deze tijdelijke verblijfsvergunning is geldig in de nationale overgangsperiode tot 1 juli 2020.