Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

III: Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland voor bepaalde tijd wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in beginsel voor een periode van vijf jaar verleend. Het gaat in alle gevallen om dezelfde vergunning, ongeacht de grond waarop betrokkene voor bescherming in aanmerking komt. Arbeid is vrij toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is niet vereist.