Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

Model 2011

Type I

Deze vergunning wordt verleend wanneer verblijf op reguliere gronden wordt toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld gezinshereniging, studie of arbeid in loondienst.

Type II

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

Type III

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland voor bepaalde tijd wordt toegestaan. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel wordt in beginsel voor een periode van drie of vijf jaar verleend.

Type IV

Deze vergunning wordt verstrekt indien betrokkene na 5 jaar verblijf op grond van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft.

Type EU/EER

Dit document wordt verleend aan vreemdelingen uit landen van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven en aan Kroaten.