Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
nl gb

II: Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier

Deze vergunning wordt verleend aan vreemdelingen die voor onbepaalde tijd in Nederland verblijven. De vergunning wordt niet onder beperkingen verleend en er worden geen voorschriften aan verbonden.

Deze vergunning kan worden verstrekt na een verblijf van minimaal vijf jaar op basis van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier. Arbeid is vrij toegestaan, een tewerkstellingsvergunning is niet vereist.

Dit document dient iedere vijf jaar te worden vervangen.