Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Verblijfsdocumenten

Iedereen van 12 jaar of ouder die voor langere tijd in Nederland verblijft, moet in het bezit zijn van een eigen verblijfsdocument. Uit dit document moet blijken onder welke voorwaarden de vreemdeling in Nederland mag verblijven. Ook moet uit het document zijn identiteit en nationaliteit blijken.

De geldigheid van de verblijfsdocumenten van de modellen 1994 en 1997 zijn op 1 januari 2003 van rechtswege vervallen. De modellen 2001, 2011 en 2012 zijn momenteel als geldig model verblijfsdocument in omloop.