Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

Verblijfsdocument

Iedereen die voor langere tijd in Nederland verblijft, moet in het bezit zijn van een eigen verblijfsdocument. Uit dit document moet blijken onder welke voorwaarden de vreemdeling in Nederland mag verblijven. Ook moet uit het document zijn identiteit en nationaliteit blijken.

Momenteel zijn de verblijfsdocumenten model 2012 en model 2020 geldig in omloop.