Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

Geprivilegieerdendocument

Het geprivilegieerdendocument wordt uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is bestemd voor personen die werkzaam zijn voor een ambassade of consulaire post of voor een internationale organisatie. Het is tevens bestemd voor de familieleden en het huispersoneel van deze personen. Het geprivilegieerdendocument geeft de houder recht op verblijf in Nederland en toegang tot het Schengen-gebied. Het is tevens een Nederlands identiteitsbewijs. Ook geeft het document aan of de houder gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten. Houders van dit document bezitten een diplomatieke status, waardoor zij in aanmerking komen voor bepaal­de voorrechten en immuniteiten. De aard van deze voorrechten en immuniteiten hangt samen met de hoogte van hun diplomatieke status.

Geprivilegieerden zijn vrijgesteld van registratie bij de vreemdelingendienst en het bevolkingsre­gister. Dit geldt echter alleen wanneer zij niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Registratie van de persoonsgegevens en de uitgegeven Geprivilegieerdendocumenten vindt plaats in de Protocollaire Basisadminstratie die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt beheerd.